Colectarea datelor cu caracter personal 

Domeniul principal în care activează Grupul Promedica24 (aici accesați lista societăților care alcătuiesc Grupul Promedica24) este furnizarea serviciilor de îngrijire, precum și propunerea ofertelor de lucru pe postul de îngrijitor pentru persoane vârstnice. Desfășurarea acestei activități necesită colectarea și procesarea datelor cu caracter personal. Fiind conștienți de importanța procesării corespunzătoare a datelor cu caracter personal, depunem eforturi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie protejate corespunzător și utilizate în conformitate cu prevederile legii și așteptările dumneavoastră. Prezenta politică de confidențialitate conține, printre altele, informații despre modalitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră, precum și despre drepturile care vă aparțin.

Inspectorul responsabil cu Protecția Datelor

Pentru a asigura standardele înalte ale securității în cadrul Grupului Promedica24, a fost desemnat Inspectorul responsabil cu Protecția Datelor. Pentru a-l contacta puteți folosi una dintre modalitățile de contact: mesaj la adresa datepersonale@promedica24.ro, telefon la numărul +40316302347, scrisoare la adresa de mai jos:
Inspectorul responsabil cu Protecția Datelor
Grupa Promedica24
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal

Procesând datele dumneavoastră, depunem eforturi ca să fie protejate în conformitate cu cerințele legii în vigoare și conform celor mai bune practici din cadrul protecției datelor personale. Mai jos prezentăm șapte dintre cele mai importante reguli pe care le aplicăm în timpul procesării datelor cu caracter personal:

  1. Procesăm date personale doar dacă avem dreptul să facem acest lucru – în temeiul acordului dumneavoastră sau în legătură cu respectarea obligațiilor impuse de lege.
  2. Furnizăm informații complete persoanelor ale căror date procesăm, în special despre modul în care sunt procesate datele lor cu caracter personal.
  3. Utilizăm datele doar în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate.
  4. Colectăm doar aceste date care sunt indispensabile realizării scopurilor pentru care au fost comunicate. Nu colectăm date „în avans”.
  5. Depunem eforturi ca datele să fie mereu actuale. Cele care nu mai sunt în actualitate modificăm, iar cele de care nu este nevoie – ștergem din bazele noastre de date.
  6. În mod regulat ștergem date al căror perioadă de stocare a expirat, în conformitate cu termeni stabiliți în prealabil.
  7. Asigurăm securizarea corespunzătoare a datelor personale cu ajutorul mijloacelor tehnice și organizaționale adecvate, inclusiv protecția în caz de pierde neintenționată, distrugere sau deteriorare.

Protecț ia șI securitatea datelor

Utilizăm diverse mijloace tehnice și organizaționale care au ca menirea protecția datelor cu caracter personal care ne-au fost comunicate. Aceste mijloace includ: sistemele noastre informatice, echiparea birourilor cu sisteme de protecție corespunzătoare, procedurile interne care reglementează modul de a proceda în diferite situații în care sunt prelucrate date cu caracter personal, precum și instruirea angajaților și colaboratorilor noștri. De asemenea, de la subcontractanții și furnizorii care procesează datele personale în numele grupului Promedica24, solicităm să le prelucreze în conformitate cu regulile de mai sus și conform prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal. Entitățile externe pot accesa datele personale colectate doar în temeiul contractelor de încredințare a prelucrării de date personale, precum și altor reglementări care permit transmiterea datelor cu caracter personal. Auditul efectuat frecvent permite să ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt procesate într-un mod corect. Totodată, ne ajută să îmbunătățim mijloacele utilizate pentru a proteja datele private ale dumneavostră.

Drepturile care vă aparțin în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

La modul general, vă aparțin următoarele drepturi legate de procesarea datelor personale de către noi:

  • să solicitaț­i accesul la datele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestora, precum și dreptul de a vă opune prelucrarii și transferului de date;
  • să retrageți acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal, în orice moment, în cazul în care datele sunt procesate în baza acordului dumneavoastră; anularea acordului nu va influența prelucrarea legală a datelor efectuată înainte de anulare;
  • să depuneț­i o plângere către autoritatea competentă pentru protec­ția datelor cu caracter personal, privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către noi.

Modificări în politică de confidențialitate

Depunem eforturi ca Politică de Confidențialitate să includă cele mai noi informații, de aceea o actualizăm în mod frecvent. Totuși, dacă observați că anumite părți ale Politicii nu sunt actuale, vă rugăm să ne anunțați despre acest fapt. Sesizarea dumneavoastră ne va ajuta să efectuam modificarea necesară. În cazul în care manifestați interes față de oferte de lucru în calitate de îngrijitor/-oare, detalii cu privire la datele dumneavoastră găsiți la pagina: https://www.promedica24.ro/protectia-datelor-dvs-personale/

Politica Cookies

ADO adună informaţii despre utilizarea de către utilizator a Portalului prin intermediul fişierelor cookies (mici informaţii sub formă de text, trimise prin serverul www.promedica24.ro şi înregistrate pe pagina utilizatorului, de obicei pe hard disc) şi a adreselor IP. Fişiere cookies folosite de Portal:

DENUMIREA FIŞIERULUI COOKIETIPUL FIŞIERULUI COOKIESCOPUL DE UTILIZARE AL FIŞIERULUI COOKIEŞTERGEREA FIŞIERULUI FACE IMPOSIBILĂ FOLOSIREA FERESTREI WEB
__utma __utmb __utmc __utmzFişiere cookie analiticeAceste fişiere fac posibilă o mai bună cunoaştere a modului de interacţiune a Utilizatorului în cadrul website-ulu și o mai bună organizare a acestuia. Acumulează informaţii despre modul de folosire a serviciului cookies de către utilizator, a tipului site-ului, de pe care utilizatorul a fost direcţionat şi numărul de deschideri şi durata vizitelor utilizatorului pe acest site. Aceste informaţii nu înregistrează date personale concrete ale utilizatorului, dar sunt folosite pentru elaborarea statisticilor de utilizare a serviciului. În acest scop serviciul foloseşte soluţiile Google Analytics.NU
SESS6894e167a07f3baf88789a0a57c17465 SESSf9ac54790254e6fa8465702d3b001ded 664b8fd9fe23148cf403a90a65201a5dFişierul cookie al sesiuniiStatistici, număr de vizităriNU
has_jsFişierul cookie al sesiuniiDeservirea Java_scriptNU

Utilizatorul care nu este de acord cu utilizarea fişierelor cookies (va folosi blocarea fişierelor cookies) trebuie să aleagă setările corespunzătoare în browserul folosit al site-urilor www. Procesul de confirmare a acordului pentru utilizarea fişierelor cookies diferă în conformitate cu browserul folosit de utilizator. În conformitate cu Legea din data de 16 iulie 2004, Legea de Telecomunicaţii (M. O. nr 171, alin. 1800 cu modif. ulter.), utilizatorul are dreptul de a decide în ceea ce priveşte intervalul de acces la fişierele cookies la computerul său prin alegerea anterioară a acestora în fereastra browserului său. Cum pot fi gestionate fişierele cookies în browserele populare? Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Drepturile de autor

Toate drepturile cu privire la materialele amplasate pe Portal aparţin ADO. Portalul face obiectul unei protecții juridice complete prevăzute de dispozițiile relevante ale legislației poloneze, inclusiv a dispozițiilor din Legea din data de 04 februarie 1994 despre drepturile de autor şi drepturile conexe (şi anume, M. O. 2006 r., nr 90, alin. 631 cu modificările ulter.) (în continuare „Dreptul de autor”) şi a Legii din data de 16 aprilie 1993 cu privire la lupta împotriva concurenţei neloiale (şi anume, M. O. din 2003 r., nr 153, alin. 1503 cu modificările ulter.) Conținutul și materialele postate pe Portal și Portalul ca un întreg sunt lucrări în conformitate cu Legea drepturilor de autor și sunt protejate în temeiul prezentei legi. Fără permisiunea expresă prealabilă a ADO, copierea sau utilizarea ulterioară a materialelor cuprinse în site, în întregime sau în parte, este interzisă. Utilizarea materialelor publicate pe site este permisă numai în condițiile și domeniului corespunzător uzului privat personal așa cum sunt definite în legea dreptului de autor. Orice utilizare a materialelor de pe site în întregime sau parțial, în orice mod incompatibil cu principiile enunțate mai sus este o încălcare a legislaţiei ADO și va reprezenta baza pentru luarea de decizii legale de către ADO împotriva acestor contravenienţi. ADO își rezervă dreptul de a modifica, retrage sau modifica funcțiile sau caracteristicile portalului, precum și încetarea activităţii, transferul drepturilor la service și de efectuare a tuturor acțiunilor legale permise de legislația în vigoare. Toate activitățile desfășurate de ADO nu pot încălca drepturile utilizatorului.

Alte informații

Utilizarea acestui Portal este egală cu acceptarea acestei Politici de Confidențialitate. ADO își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate, dacă acestea sunt justificate prin legile aplicabile sau modificări aduse portalului, schimbări relevante și data intrării în vigoare, ADO notifică utilizatorii, în special prin includerea în Portal a noi versiuni. Utilizatorilor Portalului li se aplică Politica de Confidențialitate în versiunea disponibilă în prezent pe Portal.