Clauza de informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu crearea unui cont în aplicația „Promedica24 – Care Zone”

CINE ESTE OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în scopul menținerii unui cont în aplicația „Promedica24 – Care Zone” este:

PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j. cu sediul social în Varșovia (00-807) la adresa al. Jerozolimskie 94, adresa de e-mail: daneosobowe@promedica24.pl, nr. de tel. +48 22 120 21 00;

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail daneosobowe@promedica24.pl

ÎN CE SCOP VOR FI PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul menținerii contului dumneavoastră în aplicația „Promedica24 – Care Zone”.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru configurarea și utilizarea contului dvs. în aplicație.

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Orice prelucrare a datelor dvs. personale trebuie să se bazeze pe un temei juridic în conformitate cu legea. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru utilizarea contului dumneavoastră în Aplicația „Promedica24 – Care Zone” este necesitatea prelucrării acestora pentru executarea contractului, care constă în furnizarea de către Administrator, pe cale electronică, a unui serviciu sub forma unui cont în Aplicație (contul este, desigur, un serviciu gratuit)

CINE VA AVEA ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele dumneavoastră vor fi accesate de către angajații noștri, entitățile din Grupul Promedica24 care colaborează cu Societatea noastră și din afara Grupului Promedica24 care ne furnizează servicii, de exemplu IT, care ne sprijină în activitățile noastre.

CÂT TIMP VOR FI STOCATE DATELE DVS. PERSONALE?

Datele personale ale contului dvs. vor fi stocate până când contul dvs. este șters. Administratorul are posibilitatea de a vă șterge contul dacă încălcați termenii aplicației. De asemenea, contul dvs. va fi șters în cazul încetării cooperării (contractului) dintre dvs. și Administrator.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA ACESTOR DATE DE CĂTRE OPERATOR?

Aveți dreptul să:

  • solicitați accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea acestora, precum și dreptul de a vă opune prelucrării și la portabilitatea datelor;
  • depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere cu privire la aspecte legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
  • DATELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT UTILIZATE PENTRU CREAREA DE PROFILURI SAU PENTRU LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR?

Datele dvs. nu vor fi utilizate pentru crearea de profiluri sau pentru luarea automată a deciziilor.