Asigurare în timpul călătoriei

Toţi îngrijitorii care colaborează cu Promedica24 beneficiază de o asigurare medicală suplimentară pe toată perioada plecării în străinătate. Îngrijitorii noştri care se află în străinătate, în orice moment, pot lua legătura prin telefon sau e-mail cu coordonatorul atribuit.

Asigurare medicala pentru ingrijitori

Asigurarea acoperă, printre altele: costurile de transport medical, costurile tratamentului şi îngrijirilor în urma accidentelor nefericite.

Asiguratorul ERV asigură contactul permanent cu Centrul de Urgență, în limba poloneză şi engleză. Suplimentar, de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00, există posibilitatea de a contacta linia de urgență și a discuta cu un consilier vorbitor de limba germană.

În timpul convorbirii, consultantul Centrului de Alarmă ERV verifică datele personale, stabileşte data vizitei în unul din centrele medicale şi vă informează dacă vizita trebuie plătită în numerar.

Numărul Centrului de Urgență ERV

În cazul în care veţi avea nevoie de ajutor medical:

  • trebuie să sunaţi la Centrul de Urgență ERV şi să anunțați că aveți nevoie de ajutor medical, oferind operatorului datele dvs. personale, denumirea companiei la care sunteți asigurat (Promedica24) şi descrierea exactă a problemei de sănătate;
  • Centrul de Urgență ERV, în decurs de o oră de la primirea notificării, vă va suna și vă va informa la care centru medical trebuie să mergeţi şi dacă decontarea costurilor trebuie realizată în numerar;
  • după verificarea notificării Dvs. şi confirmarea acesteia din partea  Centrului de Urgență, trebuie să procedaţi în conformitate cu indicaţiile pe care le veți primi din partea operatorului Centrului, în timpul convorbirii telefonice. Când mergeți la medic, trebuie să aveţi întotdeauna cu Dvs. buletinul şi Cardul Assistance ERV semnat.

În cazul în care tratamentul necesită părăsirea de către îngrijitor a locului de prestare a serviciilor, acesta este obligat să anunţe acest fapt coordonatorului personal sau să ia legătura cu echipa Contact Center Promedica24 la numerele de telefon:

0048 22 250 55 55 de luni până vineri între orele: 08:00 – 17:00

0048 662 162 068 sau 0048 22 250 55 66 – linia telefonică permanentă de urgență a Promedica24

Detaliile cu privire la procedurile în caz de boală reprezintă o anexă a contractului de colaborare dintre îngrijitor şi Promedica24.  De fiecare dată, acestea sunt anexate la documentele de plecare.

Rambursarea cheltuielilor medicale

În cazul în care cereţi  rambursarea cheltuielilor medicale, dacă acestea au fost acoperite de Dvs. personal sau facturile trebuie achitate de asigurător, este necesară trimiterea documentaţia necesare către asiguratorul ERV:

  • originalele sau duplicatele facturilor pentru ajutorul medical primit;
  • formularul costurilor medicale, completat şi semnat;
  • alte documente ce conţin descrierea ajutorului medical acordat – diagnosticul (nu este necesar dacă aceasta este menționat pe factura pentru ajutor medical);
  • alte originale ale dovezilor de plată – de ex. chitanţe (bonuri) de la farmacie, venirea medicului.

Important

  • orice problemă (de sănătate, precum și costurile și chitanţele aferente) trebuie să fie raportate asiguratorului ERV;
  • în formularul costurilor medicale trebuie marcate care chitanţe sunt achitate şi care trebuie achitate;
  • să menționeze pe formularul tipizat de rambursare ERV, numărul propriului cont bancar, în cazul în care îngrijitorul a acoperit personal costurile medicale.

Toate documentele trebuie trimise cu confirmare de primire pe adresa filialei de care aparțineți.