Asigurarea în timpul călătoriei – ERV

14 martie 2018 Redacția Promedica24
Evaluați articolul

Omul încearcă să aibă grijă în permanență de sănătatea lui. Fie că alege să mânânce sănătos sau să practice un anumit sport, tot nu are siguranța că va fi ferit de anumite probleme de sănătate.

Asigurările de sănătate sunt parte a sistemului de sănătate dintr-o țară și au rolul de a compensa (integral sau parțial) costurile tratamentelor medicale în cazuri de boală sau accident. Ele diferă de la țară la țară și sunt de regulă de două tipuri: de stat sau private. Aceste tipuri cuprind la rândul lor anumite subtipuri care se diferențiază în funcție de categoriile de servicii alese, de tratamentele efectuate și de veniturile angajatului.

Promedica24 caută în permanență cele mai bune soluții pentru a oferi îngrijitoarelor și îngrijitorilor de bătrâni condiții excelente de muncă și acces la cele mai bune servicii. Toţi îngrijitorii care colaborează cu firma beneficiază de o asigurare medicală suplimentară pe toată perioada plecării în străinătate. Aceasta se numește asigurare privată de sănătate ERV și acoperă, printre altele: costurile de transport medical, costurile tratamentului și costurile îngrijirii în urma accidentelor nefericite. Toate cheltuielile legate de această asigurare sunt suportate de Promedica24.

Ce cheltuieli acoperă asigurarea de sănătate ERV

În caz de boală gravă sau accident la locul de muncă atâta timp cât se află pe teritoriul Germaniei, îngrijitoarea nu va suporta costurile:

  • spitalizării și tratamentelor primite pe durata acesteia;
  • tratamentelor medicale primite după externare;
  • transportului medical;

Ce trebuie făcut în cazul în care este nevoie de ajutor medical

În primul rând este nevoie ca îngrijitoarea de persoane vârstnice să sune la Centrul de Urgență ERV și să anunțe că are nevoie de ajutor medical. Ea trebuie să îi ofere operatorului datele sale personale, denumirea companiei la care este asigurată (Promedica24) și descrierea exactă a problemei de sănătate.

Apoi, Centrul de Urgență ERV va suna în decurs de o oră de la primirea notificării și va anunța îngrijitoarea la care centru medical trebuie să meargă și dacă decontarea costurilor trebuie realizată în numerar. După verificarea notificării și confirmarea acesteia, ea trebuie să procedeze în conformitate cu indicațiile primite în timpul convorbirii telefonice. Pentru a putea beneficia de serviciile oferite, îngrijitoarea trebuie să aibă asupra ei buletinul și Cardul Assistance ERV semnat.
Dat fiind faptul că prezentarea la medic presupune părăsirea domiciliului persoanei îngrijite, este necesar ca îngrijitoarea de persoane vârstnice să se asigure că pacientul nu rămâne nesupravegheat. De aceea, ea este obligată să anunțe acest fapt coordonatorului personal sau să ia legătura cu echipa Contact Center Promedica24, la numerele de telefon:

  • 0048 22 250 55 55, de luni până vineri între orele: 08:00 – 17:00;
  • 0048 662 162 068 sau 0048 22 250 55 66 – linia telefonică permanentă de urgență a Promedica24.

Rambursarea cheltuielilor medicale

În cazul în care îngrijitoarea de persoane vârstnice cere rambursarea cheltuielilor medicale, dacă acestea au fost acoperite de către dumneaei personal sau facturile trebuie achitate de asigurător, este necesară trimiterea documentaţiei specifice către asiguratorul ERV. Astfel, aceasta trebuie să trimită:

  • originalele sau duplicatele facturilor pentru ajutorul medical primit;
  • formularul costurilor medicale, completat şi semnat;
  • alte documente ce conţin descrierea ajutorului medical acordat – diagnosticul (nu este necesar dacă aceasta este menționat pe factura pentru ajutor medical);
  • alte originale ale dovezilor de plată – de ex. chitanţe (bonuri) de la farmacie, consultarea medicului.

Este important ca îngrijitoarea să raporteze orice problemă (de sănătate, legată de costuri sau chitanțele aferente) asiguratorului ERV, iar în formularul costurilor medicale trebuie să marcheze care chitanțe sunt achitate și care necesită a fi achitate. În cazul în care îngrijitoarea de persoane vârstnice a acoperit personal costurile medicale, în formularul tipizat de ramburasare ERV trebuie să menționeze numărul propriului cont bancar. Toate documentele trebuie trimise cu confirmare de primire pe adresa filialei de care aparține îngrijitoarea.

Alte informații importante legate de asigurarea ERV

Este bine ca îngrijitoarea de bătrâni să știe că asiguratorul ERV asigură contactul permanent cu Centrul de Urgență, în limba poloneză şi engleză. Suplimentar, de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00, există posibilitatea de a contacta linia de urgență și de a discuta cu un consilier vorbitor de limba germană.

Numărul Centrului de Urgență ERV este 0048 58 309 11 00. În timpul convorbirii, consultantul Centrului de Alarmă ERV va verifica datele personale, va stabili data vizitei în unul din centrele medicale şi va informa îngrijitoarea dacă vizita trebuie plătită în numerar.
Îngrijitoarele care se află în străinătate pot lua legătura în orice moment cu coordonatorul atribuit, atât prin telefon, cât și prin e-mail, pentru mai multe detalii. Dacă se doresc mai multe informații cu privire la acest beneficiu oferit de Promedica24, se poate consulta anexa contractului de colaborare semnat între companie și îngrijitoare, unde se vor găsi și detalii cu privire la procedurile în caz de boală.